sobota, 16 stycznia 2016

Tableau vs Qlik vs TibcoZgodnie z zapowiedzią przyszła pora na zestawienie możliwości Tableau z jego dwoma najbliższymi konkurentami - Qlik Sense oraz Tibco Spotfire. Wszystkie trzy produkty mają zbliżone możliwości i są skierowane do podobnej grupy odbiorców. Nasz test został przeprowadzony przy użyciu poniższych wersji wymienionych programów (dostępnych w maju 2015).Produkt
wersja
Data wydania wersji
Wykorzystana licencja
Qlik Sense Desktop
1.1
Luty 2015
Free trial (unlimited)
Tableau Desktop
9.0
Luty 2015
Free trial (14d)
Tibco Spotfire
7.0
Marzec 2015
Free trial (30d)


Procedura testowa składała się z trzech testów (kompatybilności, wizualizacji danych oraz funkcjonalności). Wynik każdego testu zostanie przedstawiony w pięciostopniowej skali (1-5). Ocena końcowa będzie średnią ważoną ocen z trzech poszczególnych testów wg poniższego schematu:Nazwa testu
Waga testu
Test 1 – Kompatybilność
0,3
Test 2 – Wizualizacja danych
0,4
Test 3 – Funkcjonalność
0,3
Razem
1,0
  
TEST 1 - KOMPATYBILNOŚĆ

 Pierwszy test miał na celu sprawdzenie możliwości wybranych aplikacji w zakresie łączenia się z najpopularniejszymi typami danych. Jego wyniki prezentuje poniższa tabela.Typ danych
Tableau Desktop
Tibco Spotfire
Qlik Sense Desktop
MS Excel
Tak
Tak
Tak
Pliki tekstowe
Tak
Tak
Tak
MS Access
Tak
Tak
Tak
MS SQL Server
Tak
Tak
Tak
Oracle DB
Tak
Tak
Tak
Oracle Essbase
Tak
Tak
Tak
MySQL
Tak
Tak
Tak
IBM DB2
Tak
Tak
Tak
IBM Netezza
Tak
Tak
Tak
Informatica PowerCenter
Tak
Tak
Tak
PostgreSQL
Tak
Tak
Tak
Actian Vectorwise
Tak
Tak
Tak
Amazon Redshift
Tak
Tak
Tak
Cloudera Hadoop Hive
Tak
Tak
Tak
Cloudera Impala
Tak
Tak
Tak
Firebird
Tak
Nie
Tak
Google Analytics
Tak
Nie
Tak
Google Big Query
Tak
Nie
Tak
Hortonworks Hadoop Hive
Tak
Tak
Tak
Salesforce
Tak
Tak
Tak
HP Vertica
Tak
Tak
Tak
MS Analysis Services (SSAS)
Tak
Tak
Nie
MS PowerPivot
Tak
Nie
Tak
MS SharePoint
Nie
Tak
Tak
SAP HANA
Tak
Tak
Tak
SAP NetWeaver BW
Tak
Tak
Tak
SAP Sybase
Tak
Tak
Tak
Siebel
Nie
Tak
Tak
Splunk
Tak
Nie
Nie
Terradata
Tak
Tak
Tak
ODBC (other databases)
Tak
Tak
Tak
Suma kompatybilnych źródeł danych
29
26
29

Źrodło: opracowanie własne na podstawie informacji zamieszczonych na stronach producentów: http://www.tableau.com/solutions/data-sources, http://www.qlik.com/pl/explore/solutions/data-source/qlikview-data-sources, http://spotfire.tibco.com/resources/spotfire-data-sources (stan na 01.05.2015)

TEST 2 - WIZUALIZACJA DANYCH

Drugi polegał na zbudowaniu prostego dashboardu sprzedażowego na podstawie danych fikcyjnego przedsiębiorstwa dostarczonych w formie płaskiego pliku excel (xslx) zawierającego około 10 tys, rekordów.


Każdy Dashboard miał składać się z trzech głównych sekcji:
1)      Geograficzna wizualizacja sprzedaży oraz zyskowności poszczególnych sklepów.
2)      Zyskowność sprzedaży poszczególnych kategorii produktów w formie interaktywnych wykresów słupkowych z użyciem hierarchii produktów.
3)      Pokazanie trendów sprzedaży poszczególnych kategorii produktów na przestrzeni 3 lat za pomocą interaktywnych wykresów liniowych (w ujęciu miesięcznym)

Oto wyniki, jakie udało się uzyskać przy użyciu każdego z narzędzi:

Dzięki natywnej obsłudze geolokalizacji za pomocą kodów pocztowych, Tableau świetnie poradziło sobie z wygenerowaniem przejrzystej mapy sprzedaży. Bez problemu udało się również ukazać zyskowność poszczególnych sklepów dzięki użyciu zielono-czerwonej skali. Dzięki użyciu pakietu Tableau Desktop bez problemu udało się nam wygenerować interaktywny dashboard, który spełnił wszystkie wymogi testu. W trakcie implementacji nie napotkano żadnego problemu, a cały proces tworzenia kokpitu był niezwykle szybki oraz intuicyjny.
Ocena: 5 W przeciwieństwie do Tableau Desktop, które posiadało natywną obsługę geolokalizacyjną na podstawie np. kodów pocztowych czy nazw miast, Tibco Spotfire do wygenerowania mapy sprzedaży potrzebuję dodatkowych danych o długości i szerokości geograficznej.
W tym celu należało użyć dodatkowej, zewnętrznej bazy kodów pocztowych oraz odpowiadającej im lokalizacji (współrzędne geograficzne). Dalsze kroki były bardzo intuicyjne, a możliwości dostosowania widoku oraz ukazania zyskowności poszczególnych miast okazała się równie prosta, co w Tableau Desktop.
Ocena: 4,5
Testowana wersja Qlik Sense Desktop posiadała pewne nieudogodnienia w zakresie tworzenia wykresów geograficznych. Przede wszystkim nie posiadała wbudowanej funkcji wykrywania długości/szerokości geograficznej na podstawie nazwy miast bądź kodów pocztowych,
w związku z czym należało użyć dodatkowej bazy kodów pocztowych z USA (w formie pliku csv), która pozwoliła zmapować brakujące dane na podstawie istniejących kodów. Dodatkowym wymogiem było wykorzystanie funkcji GeoMakePoint w celu przełożenia wartości szerokości i długości geograficznej na punkty, które następnie mogły zostać wyświetlone na mapie.
Niestety testowana wersja programu nie pozwoliła na ukazanie zyskowności poszczególnych sklepów na mapie geograficznej z powodu braku opcji ukazania zysków (measure) jako kryterium koloru „baniek” reprezentujących wielkość sprzedaży. Co więcej zabrakło tutaj dosyć podstawowej funkcji edycji kolorów – twórcy oddali do dyspozycji użytkowników jedynie 4 predefiniowane palety kolorów.  Te funkcjonalności z pewnością zostały usprawnione w kolejnych wersjach programu.

Pomimo wszystkich napotkanych trudności, utworzony kokpit wyglądał bardzo estetycznie i przejrzyście, a jego zbudowanie było równie intuicyjne, jak w przypadku oprogramowania Tableau i Tibco.
Ocena: 4

TEST 3 - FUNKCJONALNOŚĆOstatni test był pochodną wykonanych wcześniej testów oraz moją subiektywną opinią na temat badanych produktów w trzech kategoriach:
 • łatwość obsługi - subiektywna ocena łatwości obsługi pakietu (ease of use) w szczególności pod kątem intuicyjnego interfejsu oraz zarządzania meta-danymi (metadata management)
 • możliwości analityczne (statystyka, data mining) - ocena możliwości analitycznych pakietu w zakresie standardowej analizy danych oraz wykorzystania modeli statystycznych bądź metod data mining
 •  wsparcie producenta (aktualizacje, materiały szkoleniowe, społeczność) - liczba aktualizacji, respondywność producentów na wymagania użytkowników, dostęp materiałów szkoleniowych oraz aktywność społeczności skupionej wokół oprogramowania.

Tableau Desktop

 • Łatwość obsługi - Tableau Desktop jest jednym z najbardziej intuicyjnych narzędzi BI dostępnych na rynku. Program może się poszczycić bardzo przejrzystym interfejsem oraz świetnym silnikiem VizQL. Dodatkowo wersja 9 znacznie usprawniła takie aspekty jak budowa pół wyliczanych „w locie” oraz przygotowanie meta-danych.
 • Możliwości analityczne – Tableau oferuję szeroki wachlarz możliwości w zakresie analizy danych. Co więcej, jest jednym z najszybszych tego typu narzędzi z uwagę na unikalny mechanizm zapytań oraz niemal pełne wykorzystanie 64-bitowej architektury. Do niedawna największą bolączką pakietu był brak wsparcia dla najpopularniejszych programów statystycznych, takich jak R czy SAS. Wersja dziewiąta programu wprowadziła wiele nowych możliwości w tym zakresie (m.in. pełna integracje ze wspomnianym środowiskiem R), jednak Tableau ciągle jest postrzegane głównie, jako narzędzie do wizualizacji, a nie eksploracji danych.
 •  Wsparcie producenta – w tej kategorii Tableau wypada bardzo dobrze na tle konkurencji. Użytkownicy bardzo chwalą firmę za częste aktualizacje, bogate materiały szkoleniowe on-line oraz wspaniałą społeczność, która utworzyła się wokół produktu w ciągu ostatnich lat. Należy również wyróżnić szereg inicjatyw takich jak Tableau Public, która zrzesza kilkadziesiąt tysięcy użytkowników publikujących swoje wizualizacje w sieci. Jest to więc swoisty portal społecznościowy dla użytkowników Tableau.


Tibco Spotfire

 • Łatwość obsługi – Spotfire jest niezwykle przyjaznym środowiskiem, które nie powinno sprawić problemów nawet mało doświadczonym użytkownikom. Warto zwrócić uwagę na świetny system podpowiedzi kontekstowych oraz sugerowanych wizualizacji. Tworzenie relacji oraz edytowanie pól kalkulowanych jest tutaj bardzo intuicyjne, co zdecydowanie wyróżnia produkt na tle konkurencji.
 • Możliwości analityczne – narzędzie firmy Tibco nie jest jedynie prostym kreatorem wizualizacji, a potężnym pakietem zawierającym bardzo zaawansowane narzędzia statystyczne i data mining (klastrowanie, modele regresji, pełne wsparcie dla środowiska R). W kategorii możliwości analitycznych Spotfire jest zdecydowanym liderem wśród wszystkich narzędzi typu visual data discovery.
 • Wsparcie producenta – w internecie można znaleźć bardzo dużo materiałów szkoleniowych na temat programu Spotfire, jednak liczba użytkowników udzielających się na oficjalnych forach jest zdecydowanie mniejsza, niż w przypadku produktów Tableau i Qlik. 

Qlik Sense


 • Łatwość obsługi – Qlik Sense jest bez wątpienia jednym z najbardziej przyjaznych narzędzi BI nowej generacji. Interfejs programu jest bardzo przejrzysty i dobrze zaprojektowany. W porównaniu do konkurencji, Qlik wypada nieco gorzej w kwestii edytora kalkulacji oraz zarządzania meta-danymi z poziomu aplikacji.
 • Możliwości analityczne  - program Qlik jest bardzo zaawansowanym narzędziem analitycznym. Pod tym względem produkt posiada nieco większe możliwości , niż jego bezpośredni konkurent Tableau, jednak ustępuje liderowi w tej kategorii – Tibco Spotifre.
 • Wsparcie producenta – Qlik jest jednym z najstarszych narzędzi visual data discovery, w związku z tym posiada jedną z największych baz zaawansowanych użytkowników.  Szwedzka firma na bieżąco rozwija swój produkt, a w sieci można znaleźć wiele wartościowych materiałów szkoleniowych. Niestety większość z nich dotyczy pierwszej platformy Qlik (QlikView), która znacznie różni się od edycji Qlik Sense.


Ostatni test pokazał istotne różnicę pomiędzy wszystkimi trzema testowanymi aplikacjami. Każda z nich wyróżnia się bowiem w innych kategoriach i jest skierowana do nieco innej grupy odbiorców. 

Produkt
Łatwość obsługi
Możliwości analityczne
Wsparcie producenta
Tableau Desktop
4,5
4
5
Tibco Spotfire
5
5
4
Qlik Sense
4
4,5
4,5

PODSUMOWANIE TESTUNazwa testu
Tableau Desktop
Tibco Spotfire
Qlik Sense
waga
kompatybilność
5
4,5
5
0,3
wizualizacja
5
4,5
4
0,4
łatwość obsługi
4,5
5
4
0,1
możliwości analityczne
4
5
4,5
0,1
wsparcie producenta
5
4
4,5
0,1
Ocena końcowa
4,85
4,55
4,4
1


Spośród całej testowanej trójki najlepiej wypadło oprogramowanie Tableau Desktop (ocena 4,85).
To zasługa największych możliwości w zakresie wizualizacji danych oraz wysokiej funkcjonalności pakietu. Drugie miejsce zajął program Tibco Spotfire, który okazał się być najlepszy w kategorii możliwości analitycznych oraz łatwości obsługi. Nieco gorzej wypadł szwedzki Qlik Sense (4,4), który mimo wszystko jest równie dobrym narzędziem. Duży wpływ na ten wynik miała z pewnością wczesna wersja testowanego programu - obecnie dostępna jest już wersja 2.0x, która wprowadziła szereg nowości. W wolnej chwili spróbuje przetestować najnowszą wersję Qlik Sense i podzielę się z Wami swoimi odczuciami na temat nowych możliwości tego arcyciekawego programu!

W przyszłości planuję również napisać kilka słów o konkurencyjnych narzędziach od Microsoftu (Power BI) oraz IBM (Watson Analytics), które szturmują obecnie rynek data discovery w myśl zasady "lepiej późno, niż wcale". Jak widać konkurencja nie śpi i każdy chcę ugrać dla siebie jak największą część tego lukratywnego rynku.

Na koniec przedstawiam jeszcze graficzną reprezentację wyników testu:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz