niedziela, 18 grudnia 2016

Kalkulacje w Tableau cz 2 - podstawy Table Calculations

Po ostatnim wprowadzeniu do kalkulacji w Tableau przyszła pora na omówienie tzw. Tableau Calculations, czyli  jednych z najpopularniejszych (i najtrudniejszych do zrozumienia) typów kalkulacji używanych w Tableau. Są to kalkulację, które możemy zaaplikować do wszystkich wartości w danej tabeli dla wybranej miary (measure). Tableau posiada wbudowana funkcjonalność zwaną Quick Table Calculations, która pozwala szybko stworzyć jedną z 11 podstawowych kalkulacji takich jak:
 • Running Total
 • Difference
 • Percent Difference
 • Percent of Total
 • Rank
 • Percentile
 • Moving Average
 • Year to Date (YTD) Total
 • Compound Growth rate
 • Year over Year Growth
 • Year to Date (YTD) Grwoth
Aby użyć jedną z wbudowanych kalkulacji należy wykonać następujące kroki:
 1. Wybierz miarę, która ma być wykorzystana do kalkulacji i przeciągnij ją na aktualny widok
 2. Kliknij PPM na wybranym measure i wybierz Quick Table Calculations
 3. Wybierz jedną z metod kalkulacji. Zwróć uwagę na to, że nie wszystkie z nich są dostępne - część z kalkulacji (np. YTD) posiada dodatkowe wymagania.
Dla przykładu aby uzyskać sumę częściową (running total) dla poniższego zestawu danych należy zastosować jednolitą metodę obliczeń dla wszystkich wartości w kolumnie - taka kalkulacja nie może być wykonana dla pojedynczych wierszy w tabeli (stąd też nazwa "table calculations"). Popatrzmy najpierw na oryginalny zestaw danych:


Zwróćmy uwagę na wartość grand total dla każdego wiersza. Następnie klikamy PPM na naszej miarze SUM(Sales) i wybieramy Quick Table Calculations-Running Total:


Jak widzimy kalkulacja została zastosowana dla wszystkich wierszy w tabeli:

Przyjrzyjmy się teraz szeregowi dodatkowych opcji, które mają wpływ na prezentowane wyniki i  są dostępne w menu kontekstowym (PPM):

 • Filter - pozwala na filtrowanie wartości wyświetlanych na danym widoku
 • Show Filter - pokazuje kryteria filtrowania w prawej części ekranu
 • Format - przechodzi do opcji formatowania liczb (Font, Alignment, Shading, Borders, Lines)
 • Dimension - konwertuje measure na dimension
 • Attribute - wyświetla wartość funkcji ATTR dla danej miary
 • Measure - definiuje typ agregacji dla danej kalkulacji
 • Discrete/Continuous - zmienia typ danych z ciągłych na nieciągłe i vice versa
 • Edit in Shelf - pozwala edytować kalkulacje w trybie ad hoc z poziomu widoku
 • Compute Using - zmienia metodę liczenia, defaultowo jest to opcja "across", czyli wzdłuż tabeli.
 • Edit Table Calculations - otwiera okno edycji Table Calculation, Zwróć uwagę na charakterystyczny znak delty (Δ) , który symbolizuję table calculation. Taki sam znak znajdziesz przy każdym measure, gdzie zastosowano ten typ kalkulacji (ważne!)
 • Clear Table Calculations - usuwa aktualnie wykorzystany table calculation i przywraca oryginalne wartości danej miary
 • Quick Table Calculations - omawiana wcześniej zmiana typu kalkulacji
 • Total using (Automatic) - zmiana automatycznej agregacji totali
 • Remove - usuwa miarę z widoku
Spróbujemy teraz zrozumieć zasadę działania table calculations. Wejdźmy jeszcze raz do menu kontekstowego naszej miary i zmieńmy typ kalkulacji na Percent of Total.

Jak widzimy, przy "defaultowych" ustawieniach tableau obliczyło wszystkie wartości procentowe w poprzek całej tabeli (table across). Możemy to zaobserwować po zsumowaniu wszystkich subtotali z Q1-Q4, które dadzą nam 100% dla każdego wiersza (Row Grand Total). Sprawdźmy teraz, co się stanie, jeśli wybierzemy jedną z pozostałych opcji dostępna w sekcji Compute Using.


Następna opcja umożliwia obliczenie wszystkich wartości w dół tabeli (table down):

Analogicznie do poprzedniej sytuacji, subtotale naszych kolumn (Regiony) sumują się teraz do 100% (Column Grand Total). Całkiem logiczne, prawda?

Kolejny krok obliczenie wartości procentowej dla całej tabeli (w poprzek i w dół), w rezultacie czego wartości zsumują się nam do 100% w prawej dolnej komórce:

Dwie następne opcję umożliwiają dokładnie to samo, jednak przy uwzględnieniu poszczególnych partycji tabeli (wyznaczonych przez regiony i kwartały). Przyjrzyjmy się opcji pane across (w poprzek):
 

Jak widać osiągnęliśmy bardzo podobny rezultat do table across z tą różnicą, że wartości sumują się nam do 100% w ramach poszczególnych kwartałów kolumny).

Analogiczny efekt uzyskamy wykorzystując opcję pane down, która umożliwi podsumowanie wartości w ramach poszczególnych regionów (wiersze).

Dwie ostanie opcje (pane, cell) są zdecydowanie rzadziej wykorzystywane i pozwalają wykonać te same obliczenia dla pojedynczej partycji (pane) albo komórki (cell):
Pane
Cell

Na samym końcu chciałbym pokrótce omówić okno zaawansowanej edycji table calculations (jeśli nie macie jeszcze dość). Menu to jest dostępne po wyborze wspomnianej wcześniej opcji Edit Table Calculations.

Okno pozwala na dowolne modyfikowanie sposobu, w jaki będą wykonywane nasze kalkulacje. Poza oczywistą zmianą jej typu i metody mamy również możliwość wskazania konkretnych Dimension, które zostaną użyte w celu partycjonowania danych (Specific Dimension). Kolejnym parametrem będzie wskazanie poziomu kalkulacji (domyślnie najgłębszy, czyli najniższy w hierarchii) oraz kolejności sortowania danych. Polecam eksperymentowanie z tymi ustawieniami we własnym zakresie, bo jest to jedyna metoda, aby w pełni zrozumieć mechanizm działania tego typu kalkulacji :)

Jeżeli dobrnęliście do tego momentu to szczerze gratuluje i mam nadzieje, że powyższe przykłady pozwolą Wam zrozumieć zasadę działania table calculations w Tableau. Przyznam, że jest to jedno z najtrudniejszych do opanowania zagadnień w Tableau, które spędza sen z powiek wielu użytkownikom (wystarczy spojrzeć na oficjalne forum). Nie zrażajcie się początkowymi niepowodzeniami i pamiętajcie, że praktyka czyni mistrza!

sobota, 3 grudnia 2016

Tableau 10.2 Beta już dostępny!

Jeszcze nie zdążyliśmy wypróbować wszystkich nowych funkcji Tableau 10.1, a właśnie oznajmiono start programu beta wersji 10.2! Jak zwykle możemy liczyć na kilka ciekawych nowych funkcji, które wyglądają następująco:

 • Join calculations - czyli możliwość tworzenia zaawansowanych joinów z użyciem kalkulacji nawet wtedy, gdy łączone źródła danych nie posiadają wspólnych pól! Bardzo ciekawa nowość, która może sporo namieszać w obecnym sposobie łączenia danych, zdecydowanie warto się jej przyjrzeć
 • możliwość łączenia tabel za pomocą UNION bezpośrednio w Tableau - miało być dostępne już w poprzednich wersjach ale lepiej późno, niż wcale
 • możliwość automatycznej konwersji pól tekstowych do daty z poziomu zarządzania źródłem danych - czyli wbudowana funkcja DATEPARSE bez użycia dodatkowych kalkulacji (dobre!)
 • Nowe data connectors (Anaplan, Apache Drill, Eloqua, listy z SharePoint) oraz usprawnienie kilku istniejących (Salesforce, Presto, SAP BW)
 • Eksport danych do CSV (nareszcie!)
 • Nowe data connectors dla danych przestrzennych (ESRI, KML and MapInfo) oraz (tradycyjnie) usprawnienia w geocodingu
 • Integracja z Pythonem (alternatywa dla R)
 • Ulepszone formatowanie linii oraz Story Points
Trzeba przyznać, że jest całkiem nieźle! Premiera oficjalnej wersji 10.2 nastąpi prawdopodobnie w pierwszym kwartale 2017. Do tego czasu zachęcam do wzięcia udziału w programie beta.

W ciągu najbliższych dni powinien pojawić się kolejny artykuł z serii kalkulacji w Tableau - tym razem przyjrzymy się Table Calculations. Serdecznie zapraszam do lektury!